Inschrijven Vrijwilligerswerk
Welkom op Den Dam!
Welkom op Den Dam!

Buurtwerking Elegast Den Dam is een werking in Antwerpen-Noord die de solidariteit tussen mensen wil bevorderen: los van hun inkomen, sociale afkomst of nationaliteit.

 • Update corona in onderwijs: handvatten voor preteaching na de paasvakantie 20 april 2020

  Wat houdt ‘preteaching’ na de paasvakantie in?

  Wat wordt hier bedoeld met ‘preteaching’?

  • Preteaching is een term die we kennen uit het remediërend leren en die dient om bepaalde leerlingen die achterop dreigen te raken preventief bij te spijkeren. In deze specifieke corona-context richt ‘preteaching’ zich echter op de hele klasgroep en dient het om essentiële leerstof bij te brengen vanop afstand, rekening houdend met de individuele leernoden.
  • Uiteraard gaat het hier zowel om de leerlingen thuis als kinderen uit 1 van deze 3 groepen die in de schoolopvang verblijven. Het is niet de bedoeling dat deze kinderen hun schoolwerk ’s avonds thuis moeten maken.
  • Leerlingen zullen na de paasvakantie de essentiële leerstof in eerste instantie op afstand verwerven. Daarna komt de leraar erop terug in de klas, met als doel dan sneller tot de kern te komen én te differentiëren.
  • Hou rekening met het onderscheid tussen:
   • Algemene basisvaardigheden, kennis en attitudes die ook in ‘normale tijden’ ondersteunend zijn om te volgen en in te haken op nieuwe leerstof. Dat kan niet in één preteaching-beurt en moet geregeld aan bod komen.
   • Specifieke kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de nieuwe leerstof in kwestie te verwerven. Hier is formatief toetsen relevant, zodat je de beginsituatie kan inschatten (zie verder).
  • Voor praktijkvakken in bso/tso en kunstvakken in kso is ‘preteaching’ niet eenvoudig realiseerbaar. Spoor je leraren aan daar creatief in te zijn, want veel leerlingen halen net veel motivatie uit deze vakken. Hoe dan ook zal voor die vakken, zodra de scholen weer open gaan, een inhaalbeweging moeten worden gemaakt.

  Hoe vul je de tijd die naar ‘preteaching’ gaat in?

  • De leertijd van leerlingen mag maximaal de helft bedragen van de werkelijke leertijd in de klas. Want online zelfstandig leren is een pak intensiever dan les krijgen in de klas. D.w.z. dat leerlingen 3 tot maximaal 4 uur per dag aan het werk zijn voor school. Hou daarbij rekening met de leeftijd en mogelijkheden van je leerlingen. Om dat te bewaken, is onderling overleg met alle collega’s essentieel.
  • Werk eerst samen een coherente lespraktijk uit. Je kan daarvoor hulp krijgen van je pedagogische begeleidingsdienst. Het bestaande lesrooster kan voor leerlingen (secundair) een houvast zijn.
  • Focus met je schoolteam op beknopte (voor)instructie over nieuwe leerstof met uitgewerkte voorbeelden van oefeningen.
   • Zorg ervoor dat leerlingen de instructie op verschillende momenten kunnen bekijken, want tegelijkertijd online zijn is niet altijd mogelijk.
   • Plan livesessies ruim vooraf in. Communiceer er duidelijk over naar leerlingen en ouders. Per ‘normaal’ lesuur duurt zo’n sessie beter niet langer dan 15 minuten.
   • Voorinstructie kan ook bestaan uit het lezen van een tekst of het bekijken van een filmpje.

  Welke leermiddelen en ondersteuning zet je in?

  • Blijf de leermiddelen die je al gebruikte inbedden in je didactiek bv. handboek, werkboek (voor zover leerlingen die nu thuis bij zich hebben), e-platform, online aanbod van de uitgeverijen …
  • De richtlijn om zo veel mogelijk thuis te blijven en leerstof maximaal digitaal aan te bieden, blijft gelden. Materiaal door de leraar aan huis laten brengen, kan – na lokaal overleg over wie dat doet – per uitzondering wel voor leerlingen die geen of beperkte toegang hebben tot je digitale materiaal. Dat moet bovendien gebeuren met de nodige afstand en hygiëne. Lesmateriaal opsturen met de post is uiteraard ook een optie.
  • Het is goed om, net zoals je in de klas doet, met een meersporenbeleid te werken om te differentiëren: verdieping/uitbreiding voor de sterke leerlingen en remediëring voor de zwakkere. Leerlingen bij wie basisconcepten ontbreken, kan je bv. bijspijkeren via extra instructie.
  • Zorg dat de leraren voor je leerlingen bereikbaar zijn als ze vragen hebben. Bij oudere leerlingen kan je bv. tijd inbouwen voor een online vragenuurtje met de klasgroep op een vast tijdstip. Dat helpt ook om het sociale contact in de klasgroep te onderhouden.
  • Leren is nu belangrijker dan evalueren. In deze fase is het dan ook zaak de onderwijstijd te maximaliseren. Als je evalueert, doe dat dan alleen formatief, met als doel het individuele leertraject van leerlingen op te volgen en hun daarover feedback te geven.

  Welke rol spelen de ouders bij ‘preteaching’?

  Hoeveel bedraagt de tijdsbesteding van ouders?

  • Beperk de actieve betrokkenheid van ouders bij de opdrachten van hun kind tot maximaal 2 uur per week en hou ook daarbij rekening met de mogelijkheden van jouw ouders. Voorbeelden van opdrachten die kinderen samen met ouders kunnen doen, zijn:
   • samen bewegen met jonge kinderen
   • samen een opdracht nakijken met een verbetersleutel
   • samen nakijken of een bepaald stappenplan gevolgd werd
  • Beperk ook de tijd die ouders moeten stoppen in effectieve instructie of begeleiding. Voor hun kind is het voldoende en meestal zelfs beter dat ze gewoon in de buurt zijn en opvolgen of het zelfstandig aan de slag kan. Inhoudelijke hulp maakt een kind vaak meer afhankelijk en kan voor bepaalde vakken zelfs een negatief effect hebben.
  • Net zoals de voorbije weken is het ook in de fase van ‘preteaching’ niet de bedoeling dat de ouders de rol van de leraar overnemen. Hun taak bestaat erin om thuis een goede leercontext te bieden, aangepast aan de noden van hun kind. Hou ook altijd rekening met de mogelijkheden van jouw ouders. Het moet doenbaar en haalbaar blijven voor iedereen.
    

  Wat en hoe communiceer je naar ouders?

  • Het is cruciaal dat je van in het begin iedereen meeneemt in het ‘preteaching’-verhaal om de kloof achteraf niet te vergroten. Ga dus na welke leerlingen en ouders je de voorbije weken niet of moeilijk kon bereiken. Werk strategieën uit om zo snel mogelijk met hen in contact te komen. Lukt dat niet, schakel dan bv. andere ouders, vertrouwenspersonen, brugfiguren, CLB … in om contact op te nemen.
  • Stel ouders gerust. Druk hen op het hart dat hun rol bestaat uit de juiste context creëren om hun kind te laten leren en dat ze dus geen ‘vervang-leraren’ zijn. Benadruk dat je als school in hen nu meer dan ooit een partner ziet en waardeer hen daarvoor. Ze moeten deze dagen immers veel ballen tegelijk in de lucht houden. Ga voluit voor dialoog en ondersteuning als ouders met vragen zitten of problemen ondervinden.
  • Kies, zodra de preteaching effectief van start gaat, voor één communicatiemoment met de ouders per week (bv. maandagochtend) via een kanaal dat voor iedereen toegankelijk is (e-platform, telefonisch, via sms, op papier …). Dan weten ouders wanneer ze waar moeten checken wat hun kind te doen heeft.
  • Verduidelijk op een laagdrempelige manier de verwachtingen bij dat weekschema: hoeveel tijd kost elke taak, waar staat de instructie, wat wordt minimaal verwacht en wat zijn extraatjes, waar vindt hun kind hulpbronnen …
  • Raad ouders een gestructureerde dagindeling met vaste leermomenten aan. Help ze ook om de tijd die naar schoolwerk gaat zo effectief mogelijk te besteden.
  • Organiseer als schoolteam eventueel een live online infoavond voor ouders om ze te informeren. Voorzie verschillende tijdslots zodat alle ouders dat kunnen inplannen, maar hou dat ook voor je leraren haalbaar.
  • Deze modelbrief kan je gebruiken om die boodschap nu al naar ouders te brengen. Hij zal ook zo snel mogelijk in andere talen beschikbaar zijn. Hou dus zeker de website in de gaten.

  Hoe volg je op of ‘preteaching’ thuis goed verloopt?

  • Peil wekelijks naar het verloop van het afstandsleren bij hun kind: hoe voelt het zich, wat loopt goed/moeilijk … Doe dat via een beknopte, laagdrempelige bevraging. Voorzie de mogelijkheid tot een telefonisch of online oudercontact als dat nodig is.
  • Vermoed of voel je dat in bepaalde gezinnen extra ondersteuning op afstand nodig is, mobiliseer dan het netwerk van je school: schakel andere ouders in, de ouderraad, brugfiguren, vertrouwenspersonen, intermediairs, CLB … De mogelijkheid om bv. lerarenopleidingen, gepensioneerde leraren … daarvoor in te schakelen, wordt momenteel nog uitgewerkt.

  Bron:
  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-corona-in-onderwijs-handvatten-preteaching-na-de-paasvakantie

 • Buurtwerk Antwerpen 15 april 2020

  Sinds kort is er een nieuwe handige website ter beschikking! www.buurtwerkantwerpen.be

  • Je vindt er een handig overzicht van de buurtwerkingen in Antwerpen en hun aanbod vandaag.
  • Je vindt er een actuele sociale kaart van dienst- en hulpverleningsorganisaties, opgedeeld per thema (daklozenopvang, voedselbedeling, gezondheid, financiën,…)
  • Je vindt een digitaal aanbod en het beschikbare online vrijetijdsaanbod van buurtwerking Elegast  Den Dam en andere organisaties.

  Deze website is ontstaan vanuit verschillende Antwerpse buurtwerken, in samenwerking met studenten van de KdG-Hogeschool.
  www.buurtwerkantwerpen.be is nog volop in ontwikkeling en wordt regelmatig aangevuld.

  Ga zeker eens kijken en … hou het gezond!

 • Hulp bij uw online belastingaangifte! 14 april 2020

  De FOD Financiën organiseert dit jaar geen zitdagen tax-on-web omwille van de corona-maatregelen. Als alternatief bieden zij vereenvoudigde aangiftes aan en zijn telefonische afspraken mogelijk.

  Om uw veiligheid te garanderen in de huidige context van het coronavirus annuleerde de FOD financiën alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften, zowel in de kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten.
  Als alternatief bieden zij vereenvoudigde aangiftes aan en wie toch nog hulp nodig heeft kan telefonisch terecht bij FOD Financiën, op het nummer 02 572 57 57, elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur. 

  Indiening van de aangiften en hulp bij het invullen:

  • U zal vanaf begin mei een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ ontvangen via tax-on-web (MyMinfin) en moet verder niets doen als uw gegevens juist en volledig zijn. 
  • Zoals gebruikelijk kan u wel uw aangifte wijzigen via Tax-on-web.

  Toch hulp nodig?

  Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën.

  • Bel naar het nummer dat op de envelop van uw aangifte staat zodra u die ontvangt. 
  • U krijgt een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon. 
  • Na het invullen per telefoon, ontvangt u per post een document met de meegedeelde gegevens. U moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web. (MyMinfin)

  Meer informatie nodig? 

Wanneer is er telefoonpermanentie?

We zijn bereikbaar op het nummer
03 232 60 20 op de volgende momenten.

Maandag tot en met vrijdag:
10.00u tot 12.00u
13.00u tot 16.00u

De komende drie maanden op de agenda:

september

Geen evenementen

oktober

01okt18:3020:00Infoavond Digi-donderdag

05okt14:0016:00Studio E: Workshop bloemschikken

20okt18:3020:30Studio E Workshop: Herfst aquarel deel 1

22okt10:3015:30Route 2060

24okt10:0016:00Repair Café op den Dam

27okt18:3020:30Studio E Workshop: Herfst aquarel deel 2

november

Geen evenementen

Den Dam op Facebook

Winkelbusje komt zo! Is het voor jou niet evident om zelf inkopen te doen? Neem dan vanaf vandaag terug de Samana-winkelbus. Elke maandag van #dendam richting Colruyt (en terug)! ... Meer lezenMinder zien

Bekijk op Facebook

5 dagen geleden

Buurtwerking Elegast Den Dam

Plantjes kiezen voor de toekomstige geveltuintjes aan de blok van Woonhaven in de Twee Netenstraat! 10 oktober worden ze geïnstalleerd samen met Klimplant - klimaatplatform Antwerpen ... Meer lezenMinder zien

Bekijk op Facebook

5 dagen geleden

Buurtwerking Elegast Den Dam

Met een hele bende Damse bubbels naar de Zoo vandaag! Dat wordt leuk!
#1234dendamishier
... Meer lezenMinder zien

Bekijk op Facebook
X