Infomoment Oosterweelwerken op #dendam

De Oosterweelverbinding, dat is het sluiten van de Antwerpse ring, en een heleboel projecten die daarbij horen om de stad groener en leefbaarder te maken. Het zal aangenamer wonen (en verplaatsen) worden tussen Antwerpen Dam en Merksem, maar daar gaan eerst werken aan vooraf en daar willen wij jullie goed over informeren.Tussen 7 oktober en 20 november vinden er in verschillende wijken infomomenten over de werken plaats.Wanneer starten de werken in de buurt?
Hoe wordt er gezorgd voor minder hinder?
Moet ik omrijden tijdens de werken?
Hoe zorgt de Oosterweelverbinding voor een verbetering in de buurt?Op #dendam:Woensdag 20 oktober van 14.00u tot 18.00u
Donderdag 21 oktober van 16.00u tot 20.00u
Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen